Podujatia Ústavu pamäti národa

Vernisáž výstavy August 1968: Nádeje a vytriezvenia

Mesto Trenčín a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na výstavu August 1968: Nádeje a vytriezvenia.

Tematická výstava Ústavu pamäti národa August 1968. Nádeje a vytriezvenia prináša záujemcom komplexný pohľad na príčiny, priebeh a dôsledky invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Cieľom je priblížiť širokej verejnosti udalosti dramatického roku 1968 v širšom časovom kontexte a geopolitických súvislostiach. Výstava zdôrazňuje podiel Slovenska na demokratizačnom procese v roku 1968 a účasť slovenských predstaviteľov na kľúčových dobových udalostiach. Pri príležitosti 55 rokov od roku 1968 bude pre záujemcov k dispozícii od 19.8.2023 do 10.9.2023 na Štúrovom námestí v Trenčíne.

Obrázok plagátu k výstave August 1968: Nádeje a vytriezvenia