Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 sa nezaobišla bez straty na ľudských životoch a množstva zranených osôb na strane civilného obyvateľstva. Z doterajších výsledkov výskumu tejto problematiky je známych 30 prípadov úmrtia osôb na území Slovenska, ktorých smrť priamo súvisela s príchodom „spojeneckých“ vojsk a ich pobytom na Slovensku. Celkovo bolo v rámci Československa usmrtených viac ako 100 osôb a približne 500 ich bolo zranených.

BONK Jozef* 24. 07. 1949† 21. 08. 1968 Poprad
CIBERAJ Štefan* 04. 11. 1939† 21. 08. 1968 Rožňava
GAVORNÍK Rudolf* 20. 04. 1950† 21. 08. 1968 Detva
HAMRÁK Michal* 14. 03. 1952† 21. 08. 1968 Košice
HATALA Ján* 20. 05. 1949† 21. 08. 1968 Košice
HLAVÁČ Pavol* 10. 03. 1939† 21. 08. 1968 Ladomierska Vieska
HOLÍK Ján* 25. 04. 1923† 21. 08. 1968 Bratislava
HORVÁTH Bartolomej* 23. 05. 1947† 11. 09. 1968 Košice
KADURA Jozef* 17. 03. 1915† 03. 09. 1968 Bratislava
KOLESÁR Jozef* 19. 03. 1933† 27. 10. 1968 Spišský Štvrtok
KORENKO Michal* 01. 02. 1929† 21. 08. 1968 Detva
KOŠANOVÁ Daniela* 24. 07. 1953† 21. 08. 1968 Bratislava
LÁSZLÓ Ján* 14. 03. 1915† 21. 08. 1968 Košice
LEGNER Peter* 03. 03. 1952† 22. 08. 1968 Bratislava
LEVÁK Jozef* 22. 07. 1930† 21. 08. 1968 Zvolen
MARTONÍK Ladislav* 28. 12. 1944† 22. 08. 1968 Košice
MOŠTENICKÝ František* 21. 08. 1921† 21. 08. 1968 Važec
PAULÍK Milan* 07. 03. 1955† 21. 10. 1968 Rišňovce
RYBÁROVÁ Viktória * 17. 05. 1901† 22. 08. 1968 Šulekovo
SABOL Štefan* 11. 01. 1926† 26. 09. 1968 Šaca
SEKEL Ján* 30. 04. 1923† 26. 10. 1968 Slanec
SIVÁK Stanislav* 12. 02. 1939† 21. 08. 1968 Bratislava
SCHMIEDT Ivan* 07. 07. 1941† 21. 08. 1968 Košice
STACHURA Miroslav* 12. 06. 1966† 09. 10. 1968 Kapušany
SZVITYEL Jozef* 16. 12. 1942† 26. 11. 1968 Bratislava
TEPLAN Dominik* 04. 10. 1908† 12. 10. 1968 Hul
ULICKÁ Anna* 07. 09. 1951† 28. 08. 1968 Sučany
ZDECHOVAN Štefan* 14. 07. 1940† 21. 08. 1968 Detva
ZINOVJEV Boris* 24. 05. 1893† 25. 08. 1968
ZSIGÁRDI Alojz* 24. 03. 1923† 21. 08. 1968 Topoľníky

Obete augusta 68 (formát PDF, 2.1 MB)