Letáky, vyhlásenia, výzvy a nápisy odsudzujúce príchod vojsk „spojeneckých“ vojsk do Československa, sa v uliciach miest objavili takmer okamžite. Spolu s nimi boli strhávané a prelepované názvy ulíc, ktoré znemožňovali vojskám orientáciu. Na letákoch sa najčastejšie objavovali heslá, ktoré odsudzovali príchod vojsk, hlavne sovietskych, kritizovali a zosmiešňovali niektorých predstaviteľov komunistickej strany a vyjadrovali plnú podporu Alexandrovi Dubčekovi. Zverejnené dokumenty pochádzajú z Archívu Ústavu pamäti národa, Archívu bezpečnostných zložiek a Úradu spolkového splnomocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej NDR.

Ústav pamäti národa

Báseň k prepadu (ÚPN)

Desatoro augusta 1968 (ÚPN)

Dubčekovi! (ÚPN)

Hlas Dubčekovej mládeže 4 (ÚPN)

Hlas Dubčekovej mládeže 6 (ÚPN)

Hľadanie kontrarevolúcie v Československu (ÚPN)

Inzerát 1968 (ÚPN)

Jedálny lístok 1968 (ÚPN)

Karikatúra na inváziu (ÚPN)

Kto stál v pozadí ... (ÚPN)

Leták 1 (ÚPN)

Leták 2 (ÚPN)

Leták 3 (ÚPN)

Leták 4 (ÚPN)

Leták 6 (ÚPN)

Leták 10 (ÚPN)

Leták 7 (ÚPN)

Leták 8 (ÚPN)

Leták 9 (ÚPN)

Leták 11 (ÚPN)

Leták 12 (ÚPN)

Leták 13 (ÚPN)

Leták 14 (ÚPN)

Leták 15 (ÚPN)

Leták 16 (ÚPN)

Leták 17 (ÚPN)

Leták 18 (ÚPN)

Leták 19 (ÚPN)

List Biľakovi (ÚPN)

List Rudolfa Berana, podpredsedu ÚV ČSZM (ÚPN)

List Zbyňka Vokrouhlického, predsedu ÚV ČSZM (ÚPN)

Novodobý vojak Švejk (ÚPN)

Nápisy 1 (ÚPN)

Nápisy 10 (ÚPN)

Nápisy 11 (ÚPN)

Nápisy 15 (ÚPN)

Nápisy 2 (ÚPN)

Nápisy 3 (ÚPN)

Nápisy 4 (ÚPN)

Nápisy 5 (ÚPN)

Nápisy 6 (ÚPN)

Nápisy 7 (ÚPN)

Nápisy 8 (ÚPN)

Nápisy 9 (ÚPN)

Prehlásenie MV KSS v Kežmarku (ÚPN)

Prehlásenie pracvníkov železiarní v Košiciach (ÚPN)

Prevolanie k občanom Prešovského okresu (ÚPN)

Radšej som si život vzala, ako Rusom vajcia dala! (ÚPN)

Slovenská hymna a la 68 (ÚPN)

Upozornenie na ŠPZ áut (ÚPN)

Upozornenie pre fotografov (ÚPN)

Vyhlásenie občanov Levoče (ÚPN)

Vyhlásenie príslušníkov vojenskej kontrarozviedky v Košiciach (ÚPN)

Výzva k občanom okresu Bardejov (ÚPN)

Výzva k občanom v Košiciach (ÚPN)

Výzva príslušníkov armády v Prešove (ÚPN)

Karikatúra (ABS)

List obsahujúci údaje o vrátení fotografií zachytávajúcich príchod vojsk do Bratislavy (ABS)

Nápisy 12 (ABS)

Nápisy 13 (ABS)

Nápisy 14 (ABS)

Nápisy 16 (ABS)

Nápisy 17 (ABS)

Nápisy 18 (ABS)

Nápisy 19 (ABS)

Zrada Československa (ABS)

Informačný plagát bez bližšieho určenia miesta a času. (BStU)

Odsúdenie invázie do ČSSR. (BStU)

Plagát cirkusu Berolina v Mladej Boleslavi, doplnený o slová Jindra, Biľak. (BStU)

Plagát cirkusu Berolina, doplnený o slová ZSSR, Ulbricht. (BStU)

Plagát s výzvou v ruštine „Pre okupantov. Nepoznáme slová ... Choďte domov!“ (BStU)

Sťažnosť NDR občana na inváziu do ČSSR adresovaná Ministerskej rade NDR. (BStU)

Súkromný list z NDR. Odsúdenie účasti NDR na invázii do ČSSR 1. (BStU)

Súkromný list z NDR. Odsúdenie účasti NDR na invázii do ČSSR 2. (BStU)

Súkromný list z NDR. Odsúdenie účasti NDR na invázii do ČSSR (BStU)