Fotografie k augustu 1968, ktoré sú zobrazené na internetovej stránke Ústavu pamäti národa pochádzajú z Archívu Ústavu pamäti národa, z Archívu bezpečnostných zložiek Českej republiky a z Úradu spolkového splnomocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej NDR. Fotografie zachytávajú príchod vojsk Varšavskej zmluvy a rekcie obyvateľstva v Bratislave, Prahe, Prešove, Banskej Bystrici, Zvolene, Poprade, Detve a v iných mestách. Pri niektorých snímkach ústav identifikoval aj autorov jednotlivých záberov. K najzaujímavejším fotografiám patria snímky z centra Bratislavy, fotografia na ktorej je zachytené rozmliaždené telo Jozefa Leváka vo Zvolene, alebo kolóny obrnených transportérov v Banskej Bystrici. Z vybraných fotografií, ktoré sa nachádzajú v Archíve Ústavu pamäti národa zostavil ústav obrazovú publikáciu.

Foto: 1

21. august 1968. Detail kríža s tŕňovou korunou z ostnatého drôtu a s kapitánskou čiapkou. (ÚPN)

Foto: 2

„Davaj časy” (Daj hodinky). Plagát vo výklade ironizujúci ZSSR a kradnúcich sovietskych vojakov. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 3

„Na južnej hranici Slovenska. Maďarský tank. Kdesi pod Lučencom.” Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 4

„Rusi okupujú letisko Sliač.” Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 5

Banská Bystrica – kolóna okupačných vojsk na ceste z Brezna. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 6

Fasáda opravovaného domu na námestí s transparentmi, vlajkou a portrétom Ludvíka Svobodu. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 7

Banská Bystrica. Pred sídliskom. Kolóna obrnenných transportérov BTR 60 pri hoteli Lux. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 8

Bratislavské výklady počas okupácie. (ÚPN)

Foto: 9

Bulharské transportéry mali ruských veliteľov. Kolóna v Banskej Bystrici. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 10

Bystrické námestie. Pohľad z poschodia rožnej budovy na kolónu vojenskej techniky a demonštrantov. Banská Bystrica. Ján Kučerák (ÚPN)

Foto: 11

Cesta z práce. Tanky na prešovskom sídlisku. (ÚPN)

Foto: 12

Čakanie na potraviny. Rad pred obchodom. Prešov. (ÚPN)

Foto: 13

Čelo kolóny. Poprad. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 14

Čitatelia letákov vo výklade. Na väčšom z nich je rusko-slovenský text „My chočem neutralitu” (Chceme neutralitu). (ÚPN)

Foto: 15

Delostrelecká technika a okoloidúci chodci v Poprade. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 16

Demonštrácia pod dáždnikmi na prešovskom námestí. (ÚPN)

Foto: 17

Demonštranti a invázna kolóna tankov v prešovských uliciach. (ÚPN)

Foto: 18

Demonštranti a invázna vojenská technika na rožňavskom námestí. Vojtech Lazor. (ÚPN)

Foto: 19

Demonštranti a obrnená technika v centre mesta. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 20

Demonštranti a posádka tanku. Prešov. (ÚPN)

Foto: 21

Demonštranti a tanky v centre Bratislavy. (ÚPN)

Foto: 22

Demonštranti na korbe nákladného auta s ručne vyrobenými plagátmi bránia prechodu tanku. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 23

Demonštranti pred obrneným vozidlom v centre Prešova. (ÚPN)

Foto: 24

Demonštranti so zástavou pred čelom kolóny vojenských vozidiel v Rožňave. Vojtech Lazor. (ÚPN)

Foto: 25

Demonštranti v centre Prešova. (ÚPN)

Foto: 26

Demonštrujúci a obrnená technika pred budovou pošty v Banskej Bystrici. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 27

Detail na inváznu kolónu tankov v prešovských uliciach. (ÚPN)

Foto: 28

Detailný záber na kolónu tankov. Prešov. (ÚPN)

Foto: 29

Diskusia pod hlavňou sovietskeho tanku. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 30

Diskusie pri kolóne tankov. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 31

Fotené asi dve hodiny po vražde. Improvizovaný pamätník z tehál a kvetov na schodoch pred univerzitou na mieste zastrelenia Dany Košanovej. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 32

Fotografia sídliskového bloku na Levočskej ulici. V suteréne sa nachádzali priestory odkiaľ sa šírilo ilegálne vysielanie. (ÚPN)

Foto: 33

Hlad po informáciách. Tlačenica pred výkladom obchodu v centre Prešova. (ÚPN)

Foto: 34

Hviezda strhnutá z reklamného pútača, asi v centre Popradu. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 35

Chlapec číta rusko-slovenský plagát „Sovieti či Rusi – eto vaše delo” (– to je vaša práca) na telefónnej búdke v centre Prešova. (ÚPN)

Foto: 36

Chodci a obrnená technika. Prešov. (ÚPN)

Foto: 37

Improvizovaný kríž s fotografiou Danky Košanovej a nápis pri vchode do Univerzity Komenského v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 38

Improvizovaný kríž s kapitánskou čiapkou a nápisy na Šafárikovom námestí v Bratislave na mieste, kde bol zastrelený kapitán Dunajplavby Ján Holík. (ÚPN)

Foto: 39

Improvizovaný kríž z tehál, stopy krvi, kvety a československé vlajky na mieste zastrelenia Stanislava Siváka na Šafárikovom námestí. (ÚPN)

Foto: 40

Invázna kolóna a demonštranti v centre Prešova. (ÚPN)

Foto: 41

Invázne lietadlo IL-28 nad Svitom. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 42

Invázny tank T-55 v kolóne pred kostolom trinitárov v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 43

Kolóna inváznych tankov zastavila na určených pozíciách v Prešove. (ÚPN)

Foto: 44

Kolóna sovietskych obrnených transportérov na sídlisku v Banskej Bystrici ráno 22. 8. 1968. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 45

Kolóna sovietskych tankov na Námestí SNP v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 46

Kolóna sovietskych tankov prechádzajúca Rožňavou. Vojtech Lazor. (ÚPN)

Foto: 47

Kolóna v centre Popradu. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 48

Leták porovnávajúci okupáciu ČSSR v auguste 1968 s Mníchovskou dohodou z roku 1938. (ÚPN)

Foto: 49

Malý Prešovčan pred výkladom s plagátom s textom „Občania, mládež! Z Prešova urobte mŕtve mesto! Vyveste čierne zástavy!” (ÚPN)

Foto: 50

Na južnej hranici Slovenska. Tanky zdemolovali cesty. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 51

Na námestí v Banskej Bystrici. Detailnejší pohľad na vojenskú techniku a demonštrantov. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 52

Na námestí v Banskej Bystrici. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 53

Na plote fabriky v Žiari nad Hronom, ruský nápis „Da zdravstvujet Dubček” (Nech žije Dubček). Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 54

Námestie v Banskej Bystrici. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 55

Nápis „Dubček – Svoboda srdce nášho národa” na plote školskej budovy. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 56

Nápis „Dubček je náš!” na drevenom plote pri ceste. Vojtech Lazor. (ÚPN)

Foto: 57

Nápis „Dubček!” na povrchu cestnej komunikácie. (ÚPN)

Foto: 58

Nápis „Chceli sme federáciu, máme okupáciu” na plote rodinného domu. Okolie Bratislavy. (ÚPN)

Foto: 59

Nápis „Počemu” (Prečo) na vozovke banskobystrického námestia. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 60

Nápis „Svoboda – opora národa” na povrchu cestnej komunikácie. (ÚPN)

Foto: 61

Nápis „Svoboda” na budove v centre Bratislavy. (ÚPN)

Foto: 62

Nápisy „Schovávajte kury, husi, bo k nám prídu bratia Rusi” a „Prečo” na stene budovy v Rožňave. Vojtech Lazor. (ÚPN)

Foto: 63

Nápisy a slovenský dvojkríž na hospodárskej budove. Okolie Bratislavy. (ÚPN)

Foto: 64

Názov ulice (asi Obchodná ulica) prelepený portrétom Alexandra Dubčeka. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 65

O niekoľko minút neskôr. Prešov. (ÚPN)

Foto: 66

O niekoľko okamihov neskôr. Chodci a obrnená technika. Prešov. (ÚPN)

Foto: 67

Obrnená kolóna prechádzajúca centrom Popradu a diváci. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 68

Obrnená technika a zvedavci na banskobystrickom sídlisku. Ján Kučerák. (UPN)

Foto: 69

Obrnená technika na Námestí SNP v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 70

Obrnené transportéry a demonštranti na námestí v Banskej Bystrici. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 71

Obrnené transportéry pred redakciou regionálnych novín Smer v Banskej Bystrici. Zostali tam spolu 26 dní. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 72

Obrnené transportéry pred redakciou. Banská Bystrica. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 73

Obrnené transportéry s nápismi „Domov!” v centre Bratislavy. (ÚPN)

Foto: 74

Obyvatelia gestikulujú smerom k inváznemu tanku. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 75

Osamelý invázny obrnený transportér v centre Prešova. (ÚPN)

Foto: 76

Osamelý tank pri trolejbusovej trati v centre Prešova. (ÚPN)

Foto: 77

Osobné vojenské auto s rozbitým čelným sklom. (ÚPN)

Foto: 78

Otáčajúci sa tank pri železničnom priecestí a zvedavci. (ÚPN)

Foto: 79

Pamätník oslobodenia s protisovietskymi nápismi „Otec osloboditeľ – syn okupant” a „Rusi, choďte domov”. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 80

Pietna spomienka pri pamätnej tabuli na budove Hlavnej pošty v Bratislave, miesto zastrelenia Petra Legnera. Jeseň 1968. (ÚPN)

Foto: 81

Pietna spomienka pri pamätnej tabuli na budove Hlavnej pošty v Bratislave, miesto zastrelenia Petra Legnera. Jeseň 1968. (ÚPN)

Foto: 82

Plagát ironizujúci osobu Vasila Biľaka vo výklade. (ÚPN)

Foto: 83

Plagát s ruským nápisom „Von!” vo výklade obchodu. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 84

Plagát vo forme inzerátu ironizujúci osobu Leonida Brežneva. (ÚPN)

Foto: 85

Plagát vo výklade ironizujúci politické špičky krajín Varšavskej zmluvy. (ÚPN)

Foto: 86

Plagáty vo výklade – básnické pokusy na tému okupácia. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 87

Plagáty vo výklade ironizujúce komunistický režim v ZSSR, výzva zastaviť výučbu ruštiny na školách a ich detský čitateľ. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 88

Plagáty vo výklade vyzývajúce na ukončenie okupácie. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 89

Plagáty vo výklade. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 90

Pohľad na demonštrujúcich a vojenskú techniku na Námestí SNP v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 91

Poľná kuchyňa inváznej jednotky. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 92

Portréty Ludvíka Svobodu a Alexandra Dubčeka s letákmi na domových dverách. (ÚPN)

Foto: 93

Posádka invázneho tanku a deti. Prešov. (ÚPN)

Foto: 94

Posádka obrneného transportéra sleduje demonštrantov na Námestí SNP v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 95

Posádka sovietskeho obrneného transportéra pred kostolom milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave obkolesená demonštrantami. (ÚPN)

Foto: 96

Posádka tanku T-55 počas prestávky. Prešov. (UPN)

Foto: 97

Pred pomníkom v Banskej Bystrici; spodná časť pomníka Sovietskej armády s rusko-slovenským nápisom „Zbrane kontrarevolucionárov!” s inštaláciou detských hračkár

Foto: 98

Premávka na prešovských uliciach počas invázie. (ÚPN)

Foto: 99

Príchod inváznych tankov do historického centra Prešova 1. (ÚPN)

Foto: 100

Príchod inváznych tankov do historického centra Prešova 2. (ÚPN)

Foto: 101

Príchod inváznych tankov do historického centra Prešova 3. (ÚPN)

Foto: 102

Prvý tank kolóny T-55 a zvedavci. Poprad. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 103

Redakčný štáb oproti redakcii Smeru na druhý deň po tom, ako nás v noci vyhnali ruskí vojaci z redakcie. Sedím v spodnom rade – x nad hlavou. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 104

Rozmliaždené telo Jozefa Leváka vo Zvolene, ktorý sa postavil proti útočiacemu tanku. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 105

Rusko-slovenský leták „1938 – 1968, Hitler bol idiot, Brežnev je jeho nástupca!” spolu s ďalšími na tabuli cti v Prešove. (ÚPN)

Foto: 106

Sovietsky dôstojník mieriaci na demonštrantov pištoľou z obrneného transportéra. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 107

Sovietsky tank prichádzajúci do Detvy 1. (ÚPN)

Foto: 108

Sovietsky tank prichádzajúci do Detvy 2. (ÚPN)

Foto: 109

Sovietsky tank prichádzajúci do Detvy - detail. (ÚPN)

Foto: 110

Sovietsky tank T-34-85 pred redakciou Smeru skoro ráno. Banská Bystrica. Ján kučerák. (ÚPN)

Foto: 111

Starší model sovietskeho tanku T-34-85 medzi panelákmi na sídlisku v Banskej Bystrici. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 112

Tank mieriaci na nemocnicu milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 113

Tank pri Starej tržnici mieriaci na „Manderlák”. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 114

Tank T-55 na popradskom námestí. Pavol Uhrík (ÚPN)

Foto: 115

Tank T-55. Pavol Uhrík (ÚPN)

Foto: 116

Tanky pred hotelom Krym na Šafárikovom námestí v Bratislave. V pozadí budova Univerzity Komenského. (ÚPN)

Foto: 117

Tieto tri kvetinky nám 21. augusta 68 venovali sovietski osloboditelia.” Tri priestrely na výklade Domu obuvi na Námestí SNP v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 118

Vozidlo BTR 60 pred redakciou Smeru v Banskej Bystrici. Ján Kučerák. (ÚPN)

Foto: 119

Výklad s protiokupačnými plagátmi v centre Prešova. Vpravo je ruský text „Ivan Ivanovič uchodi domoj ...!” (Ivan Ivanovič choď domov ...!). (ÚPN)

Foto: 120

Výzdoba fasády budovy Slovenského národného divadla a fontány. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 121

Začiatok vojenskej kolóny v Detve. (ÚPN)

Foto: 122

Zatretý názov ulice „Osloboditeľská” zmenený na „Okupantská”. (ÚPN)

Foto: 123

Zhromaždenie na mieste zastrelenia študentky Danky Košanovej na schodoch pred Univerzitou Komenského v Bratislave. (ÚPN)

Foto: 124

Zhromaždenie pri obrnenom transportéri. Bratislava. (ÚPN)

Foto: 125

Zvedavci pozorujú inváznu kolónu v centre Popradu. Pavol Uhrík. (ÚPN)

Foto: 126

Agresori domov! Bratislava (ABS)

Foto: 127

Bratislava, Okupanti domov! (ABS)

Foto: 128

Dav ľudí na Šturovej ulici v Bratislave. (ABS)

Foto: 129

Dav ľudí obsadil ruský tank v centre Bratislavy. (ABS)

Foto: 130

Debata s ruským vojakom. Bratislava (ABS)

Foto: 131

Demonštranti pred pražskou železničnou stanicou. (BStU)

Foto: 132

Demonštrácia na Námestí SNP. (ABS)

Foto: 133

Demonštrácia v centre mesta. (ABS)

Foto: 134

Dubčekovi slivovicu, zradcom šibenicu. Bratislava (ABS)

Foto: 135

Hitler 1938 - Brežnev 1968. Bratislava (ABS)

Foto: 136

Lenin vstávaj, Brežnev o rozum prišiel! Bratislava 1 (ABS)

Foto: 137

Lenin vstávaj, Brežnev o rozum prišiel! Bratislava 2 (ABS)

Foto: 138

Miesto, kde bola zastrelená D. Košanová. Bratislava (ABS)

Foto: 139

Nestrieľatje obyčajných ľudí. Bratislava (ABS)

Foto: 140

Nápis na plote v Bratislave - Sovietski vojaci, oklamali Vás! (ABS)

Foto: 141

Nápisy v Bratislave 2. (ABS)

Foto: 142

Nápisy v Bratislave 1. (ABS)

Foto: 143

Nápisy v Bratislave 10. (ABS)

Foto: 144

Nápisy v Bratislave 11. (ABS)

Foto: 145

Nápisy v Bratislave 12. (ABS)

Foto: 146

Nápisy v Bratislave 13. (ABS)

Foto: 147

Nápisy v Bratislave 14. (ABS)

Foto: 148

Nápisy v Bratislave 15. (ABS)

Foto: 149

Nápisy v Bratislave 16. (ABS)

Foto: 150

Nápisy v Bratislave 17. (ABS)

Foto: 151

Nápisy v Bratislave 3. (ABS)

Foto: 152

Nápisy v Bratislave 4. (ABS)

Foto: 153

Nápisy v Bratislave 5. (ABS)

Foto: 154

Nápisy v Bratislave 6. (ABS)

Foto: 155

Nápisy v Bratislave 7. (ABS)

Foto: 156

Nápisy v Bratislave 8. (ABS)

Foto: 157

Nápisy v Bratislave 9. (ABS)

Foto: 158

Obyvatelia Prahy sledujú príchod vojsk Varšavskej zmluvy. (BStU)

Foto: 159

Okupanti domov (ABS)

Foto: 160

Osloboditeľov nepotrebujeme. (ABS)

Foto: 161

Otec osloboditeľ - syn okupant! Bratislava (ABS)

Foto: 162

Otec osloboditeľ - syn okupant. Bratislava (ABS)

Foto: 163

Protisovietske nápisy v oknách budovy. Bratislava (ABS)

Foto: 164

Rusi choďte domov. Bratislava (ABS)

Foto: 165

Smrť okupantom. Bratislava (ABS)

Foto: 166

Tu zabili ruskí okupanti 17 ročné dievča (D. Košanovú). (ABS)

Foto: 167

Čo povieš svojej mame okupant. Bratislava (ABS)

Foto: 168

„Štvavé“ nápisy na budovách v oblasti Seifhennersdorfu, na území ČSSR 1. (BStU)

Foto: 169

„Štvavé“ nápisy na budovách v oblasti Seifhennersdorfu, na území ČSSR 2. (BStU)

Foto: 170

22.8.1968 oblasť hraničného prechodu Ebersbach, územie ČSSR. Nápis „Hanbite sa, vráťte sa domov!“ (BStU)

Foto: 171

22.8.1968 po skončení sirény o 12.00 hod. prišlo asi 50 robotníkov zlievárne v Jiříkove na hranicu. (BStU)

Foto: 172

28.8.1968 železničná stanica v Jiříkove, vlaky s takýmito nápismi boli vypravované do NDR. (BStU)

Foto: 173

22.8.1968 oblasť hraničného prechodu Ebersbach, územie ČSSR. Nápis „Vojaci! Choďte domov! Vaši priatelia zastrelili v Prahe nášho kolegu.“ (BStU)

Foto: 174

22.8.1968 pracovníci zlievárne v Jiříkove doniesli na hrančný prechod v Ebersbachu nápis „Agresia je váš program!“ (BStU)

Foto: 175

23.8.1968 Sebnitz, nápis na streche továrne „Žiadne priateľstvo, tiahni domov, Nemec!“ (BStU)

Foto: 176

27.8.1968 Fürstenau pri Müglitz, traja ČSSR občania prišli na aute a na rampu zavesili tento nápis „Nech žije sloboda“ 2. (BStU)

Foto: 177

28.8.1968 železničná stanica v Jiříkove, vlaky s takýmito nápismi „Neverte vášmu rozhlasu, klamú“ boli vypravované do NDR. (BStU)

Foto: 178

27.8.1968 Fürstenau pri Müglitz, traja ČSSR občania prišli na aute a na plot zavesili tento nápis „Demonštrujte proti vpádu cudzích vojsk!“ (BStU)

Foto: 179

27.8.1968 Fürstenau pri Müglitz, traja ČSSR občania prišli na aute a na rampu zavesili tento nápis „Nech žije sloboda“ 2. (BStU)

Foto: 180

28.8.1968 železničná stanica v Jiříkove, vlaky s takýmito nápismi „Neverte vášmu rozhlasu, klamú“ boli vypravované do NDR. (BStU)

Foto: 181

Associated Press Photo, Frankfurt am Main. 22.8. 1968 Praha. Mladí ukazujú zakrvavenú československú zástavu pred sovietskym obrneným vozom. (BStU)

Foto: 182

Demonštrácia v uliciach Prahy. (BStU)

Foto: 183

Diskusia so sovietskymi vojakmi. (BStU)

Foto: 184

Hranica medzi Rampenbergom a Langburkersdorfom, príslušník bezpečnosti priniesol spolu s 5 mladými „štvavé“ nápisy. (BStU)

Foto: 185

Maľovanie „štvavých“ nápisov na streche domu v Jiříkove. (BStU)

Foto: 186

Nápis „Choďte domov! Nepotrebujeme vás!“ (BStU)

Foto: 187

Nápis na streche továrne v oblasti Sebnitz zhotovený 23. 8. 1968 dvoma robotníkmi. (BStU)

Foto: 188

Praha 21.8.1968. Generálny štrajk zastavil o 12.00 na dve minúty život v ČSSR. (BStU)

Foto: 189

Praha. Demonštranti pred sovietskym tankom. (BStU)

Foto: 190

Praha. Na miesto, kde bol sovietskymi vojakmi zastrelený 14 ročný chlapec prinášajú ľudia kvety. (BStU)

Foto: 191

Protest mladých v Prahe proti okupantom. (BStU)

Foto: 192

Sebnitz, plagáty s nápismi „My sme vás nevolali“ a „Nemeckí vojaci tiahnite domov! Žiaden strach zo ZSSR! Nech žije Dubček!“. (BStU)

Foto: 193

Varnsdorf, ČSSR, nápis „Nemecké matky! Vaši synovia týrajú náš ľud. Zavolajte vašich vojakov späť do vlasti!“ (BStU)